אדן מיחזור בעץ
EDEN WOOD RECYCLING

EDEN WOOD RECYCLING

אדן מיחזור בעץ


about

den Wood Recycling Company provides recycled solutions and end products for wood waste in Israel.
The company was established in 2014 with the aim of producing recycled wood products from construction waste, and since then it has developed and gained many capabilities in the field of recycling in Israel.


We are currently working to expand the scope of activity of wood recycling in Israel, by connecting a variety of factors and end solutions. These solutions were presented to the Innovation Authority and senior officials from the Ministry of Environmental Protection.


We represent Israel in the EU's SWITCHMED program. Add a logo
At the same time, we operate a unique factory for recycled wood products that carries out projects for many authorities, as a unique and groundbreaking example in the world of supplying recycled wood products to public institutions and green construction in Israel.


According to Government Decision No. _______, the state is obligated to purchase recycled products in the amount of 20% of each government and public tender.
Our products comply with the 5281 Green Building Standard for the sections on the use of recycled materials and waste collection.

אודות

חברת "אדן מיחזור עץ " מספקת פתרונות ומוצרי קצה ממוחזרים לפסולת העץ בישראל.

החברה הוקמה בשנת 2014 במטרה לייצר מוצרי עץ ממוחזר מפסולת בנייה, ומאז התפתחה וצברה יכולות רבות בתחום המיחזור בישראל. 

כיום אנו פועלים להרחבת היקף הפעילות של מיחזור העץ בישראל, זאת ע"י חיבור בין מגוון גורמים ופתרונות קצה. פתרונות אלה הוצגו בפני רשות החדשנות ובכירי המשרד להגנת הסביבה.

אנו מייצגים את ישראל בתוכנית SWITCHMED של האיחוד האירופאי. להוסיף לוגו.

במקביל , אנו מפעילים מפעל ייחודי למוצרי עץ ממוחזר אשר מבצע פרויקטים לרשויות רבות, כדוגמא ייחודית ופורצת דרך בעולם באספקת מוצרי עץ ממוחזר למוסדות ציבור ולבניה הירוקה בישראל.

ע"פ החלטת ממשלה מס' _______ המדינה מחוייבת ברכש מוצרים ממוחזרים בהיקף 20% מכל מכרז ממשלתי וציבורי.

מוצרינו מתאימים לתקן בניה ירוקה 5281 לסעיפים של שימוש בחומרים ממוחזרים ואיסוף פסולת.

We represent Israel in the EU program
אנחנו מייצגים את ישראל בתוכנית של האיחוד האירופי

Contact us צור קשר

Our clients בין לקוחותינו